Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden
 Leveringsvoorwaarden
 Artikel 1. Nederlands recht
1.1  Op onze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1.2  Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3  De website evenementen.vvgilze.nl is een initiatief van VV Gilze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40260272
Artikel 2. Overeenkomsten
2.1  Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
Artikel 3. Bestellingen
3.1  De tickets die VV Gilze aanbiedt via evenementen.vvgilze.nl kunnen alleen via deze website besteld worden.
Artikel 4. Product
4.1  Wijzigingen in prijs en specificaties voorbehouden.
Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
5.2 De betaling dient te geschieden via iDEAL.
Artikel 6. Levering
6.1 De tickets kunnen via e-mail verstuurd worden of opgehaald worden bij VV Gilze. Dit is afhankelijk van de activiteit.
Artikel 7. Voorbehoud van eigendomsrecht
7.1 Het eigendomsrecht gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan VV Gilze verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.
Artikel 8. Wet kopen op afstand
8.1 In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u als consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij u als klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen.
Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct bij ontvangst. Verzending geschiedt altijd voor rekening en risico van de verzender. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele ongeopende verpakking en ongebruikt zijn, storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.
Artikel 9. Uitsluitingen
9.1 In geval er sprake is van overmacht (niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen), behoudt VV Gilze zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.
Betalingsvoorwaarden
De betaling dient te geschieden via iDEAL. Betalingen kunnen op geen enkele andere manier gedaan worden. Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De tickets ontvang je na ontvangst van de betaling.
Veilig online betalen
Via evenmenten.vvgilze.nl betaalt u altijd via onze betalingspartner Buckaroo. Buckaroo waarborgt uw veiligheid met een veilige SSL-verbinding. Deze verbinding, bekend door het gele slotje rechtsonder in uw beeldscherm, garandeert een veilige transactie tussen u en uw bank. Dit is een sterke vorm van encryptie (versleuteling), die voorkomt dat kwaadwillenden uw gegevens kunnen gebruiken. Uw bank zal tijdens de transactie het transactiescherm in het beeldscherm plaatsen. Zo bent u vertrouwd en veilig online aan het winkelen.
VV Gilze legt klantgegevens vast om uw bestelling goed te kunnen uitvoeren en te informeren. VV Gilze zal uw adresgegevens niet aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in ons privacy statement.
Betaling via iDEAL
Heeft u toegang tot internetbankieren bij uw bank? Dan kunt u zonder speciale software gebruik maken van iDEAL, de gemakkelijkste manier van betalen op het internet.
Januari 2024, Bestuur VV Gilze